12.02.2017

autor - Kamila Bienia Borowska
Pracownie | No Comments | Permalink

Pracownia witraży i fusingu Bieniart

Nasza firma bazuje na wieloletnim do¶wiadczeniu jej założycielki w zakresie sztuki witrażowniczej pracownia w większo¶ci wykonuje je technik± Tiffany’ego (ta¶ma miedziana) która pozwala na większ± swobodę twórcz± niż tradycyjna technika ł±czenia szkła ołowiem ostatnio rozszerzyli¶my zakres naszych usług o technikę fusingu spiekanie i formowanie szkła na gor±co pomy¶lcie tylko jakie wspaniale efekty można osi±gn±ć ł±cz±c obie techniki razem możemy stworzyć niepowtarzalny projekt zapraszamy do współpracy w dobie Internetu nie trzeba nawet wychodzić z domu aby zamówić witraz cały proces pocz±wszy od fazy projektowania można przeprowadzić drog± elektroniczn± gotowy witraż dostarczymy Państwu firm± kuriersk± lub przywieziemy osobi¶cie.

1Mar 2017

Oferta

Nasza pracownia oferuje państwu szeroki zakres usług wykonujemy wielkoformatowe do ko¶ciołów domków jednorodzinnych apartamentów itp. Witraże do drzwi okien oraz ¶cianki działowe szyldy witrażowe oraz w technice fusingu o¶wietlenie lampy wszelkiego rodzaju lampiony i ¶wieczniki do domów i restauracji zawieszki okienne witraż i fusing fusingowane szkło użytkowe talerzyki miseczki wazony oraz biżuterię wykonan± w obu wymienionych technikach nasze projekty realizujemy wszystkimi dostępnymi technikami pocz±wszy od tradycyjnego ł±czenia szkła ołowiem na nowoczesnej technice fusingu ł±cz±c wszystkimi projektami zajmuje się artysta plastyk zapraszamy do współpracy odbiorców indywidualnych architektów restauracje a także hurtownie prowadzimy sprzedaż hurtow± ¶wieczników biżuterii koniecznie odwiedĽcie nasz± galerię oraz sklep internetowy pracownie witraży.

09 kwi 10

Fusing

Fusing jest now± technik± rodem z USA polegaj±c± na formowaniu ozdabianiu i stapianiu szkła na gor±co w specjalnym piecu technika ta pozwala wyj¶ć poza ramy tradycyjnej formy witrażu i uzyskiwać niebywale interesuj±ce efekty.

09 kwi 16

Definicja

Witraż: technika polegaj±ca na wykonywaniu barwnych kompozycji z kawałków szkła według przygotowanego szablonu. Szkło produkowane jest w taflach i barwione w masie tlenkami metali, dodatkowo można je pokrywać malunkami wypalonymi w specjalnym piecu. Kawałki szkła docięte i ułożone ł±czy się za pomoc± ołowianych listew lub specjaln± ta¶m± miedzian± (technika Tiffanego), a następnie ł±czy cyn±. Technika ta pozwala na wykonywanie form płaskich (witraże okienne) lub przestrzennych (lampy). Najstarsze witraże zachowane w Europie pochodz± z X w. Technika ta¶my miedzianej została opracowana na przełomie XIX i XX w. przez L.C. Tiffany'ego, która została "ochrzczona" jego nazwiskiem.

Kamila Bienia-Borowska